فرصت های شغلی موجود

برای دیدن جزییات مربوط به هر موقعیت شغلی و پرکردن فرم رزومه روی عنوان آن کلیک کنید.

در صورتی که می خواهید فرصت های شغلی کندا ایده برای شما ارسال شود در بخش اطلاع از فرصت های شغلی جدید ثبت نام نمایید.

در صورتی که شغل مورد نظر شما در بین این فرصت های شغلی وجود ندارد و یا رشته تحصیلی شما در بین رشته های تحصیلی ذکر شده وجود ندارد می توانید رزومه خود را در بخش ثبت رزومه آزاد، ثبت نمایید.

دانشجویان متقاضی گذراندن دوره کارآموزی با ثبت نام در بخش ثبت نام دوره های کارآموزی و کارورزی و تکمیل فرم موجود، می توانند از فرصت کارآموزی در شرکت کندا ایده بهره مند گردند. در ضمن این امکان برای متقاضیان کاروزی، نیز فراهم می باشد.


عنوان
نوع همکاری
مکان فعالیت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1396/2/2
1402/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1401/12/1
1402/12/29
تمام وقت , پاره وقت , دورکاري
تهران (دفتر مرکزی)
1400/10/9
1402/12/29
تمام وقت , پاره وقت , پروژه اي , دورکاري
تهران (دفتر مرکزی)
1400/2/8
1402/12/29
تمام وقت , پاره وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1401/3/21
1402/12/29
تمام وقت , پاره وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1401/3/20
1402/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1401/12/1
1402/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1400/6/1
1401/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1400/7/1
1401/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1400/1/1
1401/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1400/5/1
1401/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1400/10/9
1401/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1397/1/14
1401/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1400/1/1
1401/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1400/2/1
1401/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1398/6/1
1401/12/29
تمام وقت
شهر ری
1399/10/20
1401/12/1
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1399/8/1
1400/12/29
تمام وقت
عسلویه
1400/5/25
1400/12/29
تمام وقت , پاره وقت , پروژه اي
تهران (دفتر مرکزی)
1397/1/14
1400/12/29
تمام وقت , پاره وقت , پروژه اي
تهران (دفتر مرکزی)
1396/2/4
1400/12/29
تمام وقت , پاره وقت , پروژه اي
تهران (دفتر مرکزی)
1398/5/1
1400/12/29
تمام وقت , پاره وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1397/5/1
1400/12/29
تمام وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1399/10/15
1400/12/20
تمام وقت
شهر ری
1399/12/1
1400/12/1
تمام وقت , پاره وقت
تهران (دفتر مرکزی)
1398/7/1
1399/12/29

جستجو بر اساس:

عنوان شغل


نوع کار


مکانgo to up